tel. +48 518 940 797 fundacja@fundacja.szczecin.pl

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

  1. Po ukończeniu kursu kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
  2. Po zdaniu egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe absolwent otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
  3. Po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje dla danego zawodu i potwierdzeniu właściwego poziomu wykształcenia absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.


Egzaminy kwalifikacyjne mogą odbywać się w sesjach egzaminacyjnych w każdym roku szkolnym:

  • styczeń - luty
  • maj - czerwiec - lipiec