tel. +48 518 940 797 fundacja@fundacja.szczecin.pl

Opłaty

Kursy kwalifikacyjne

technik pojazdów samochodowych (M.18, M.12, M.42 - 20 miesięcy)
mechanik pojazdów samochodowych (M.18 - 10 miesięcy)
elektromechanik pojazdów samochodowych (M.12 - 10 miesięcy)
mechanik motocyklowy (M.45 - 10 miesięcy)

cena: 550 zł/m-c

Opłaty za egzaminy

egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla jednej kwalifikacji - 500 zł
  • część pisemna - 150 zł
  • część praktyczna - 350 zł
Wpłaty należy dokonać przed egzaminem w kasie fundacji lub na konto bankowe:
ALIOR BANK 04 2490 0005 0000 4530 4597 4130