tel. +48 518 940 797 fundacja@fundacja.szczecin.pl

Oferta szkoleniowa

Fundacja Przedsiębiorczość-Edukacja-Nauka
w Szczecinie

zajmuje się kształceniem dorosłych w formie zaocznej, umożliwiając im uzyskanie wykształcenia technicznego lub kwalifikacji i umiejętności w zawodach samochodowych i innych.

Specjalizujemy się w prowadzeniu Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.
Mechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja M.18)
Elektromechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja M.12)
Technik pojazdów samochodowych (kwalifikacje M.18, M.12,M.42)
Mechanik motocyklowy (kwalifikacje M.45).

W tym celu w ramach fundacji został powołany „Techniczno-Ekonomiczny” Ośrodek Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.

Ośrodek ten przejął kształcenie dorosłych w zakresie, w jakim do tej pory kształciły szkoły średnie i policealne, bowiem trwająca reforma oświaty pozbawiła dorosłych możliwości kształcenia w dotychczasowej formie.


Oferta szkoleniowa

L.p.

Temat szkolenia – z zakresu techniki samochodowej

Czas trwania (godziny lekcyjne)

1.

System wtryskowy benzyny Bosch Motronic - budowa i działanie

5

2.

System wtryskowy benzyny Bosch Motronic - diagnostyka

4

3.

System wtryskowy benzyny Bosch MonoMotronic - budowa, działanie

5

4.

System wtryskowy benzyny Bosch MonoMotronic - diagnostyka

4

5.

Mechaniczno-elektroniczny system wtryskowy benzyny KE III Jetronic -budowa, działanie, diagnostyka

6

6.

Klasyczne układy zapłonowe - budowa, działanie, diagnostyka

5

7.

Elektroniczne układy zapłonowe - budowa, działanie, diagnostyka

5

8.

Sterowanie wtryskiem paliwa w silnika z zapłonem samoczynnym; elektroniczna rozdzielaczowi pompa paliwa; turbodoładowanie silnika

5

9.

Układy systemów ABS/ASR - budowa, działanie, diagnostyka

4

10.

Sterowanie automatyczną skrzynią biegów - budowa, działanie, diagnostyka

5

11.

Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych, urządzenia
kontrolno-pomiarowe - budowa, działanie, diagnostyka

4

12.

Układy rozruchowe silnika i ładowania - budowa, działanie, diagnostyka

4

13.

Układy instalacji samochodowej - transmisja danych - szyna CAN - budowa, działanie, diagnostyka

3

14.

Instalacja, centralnego zamka, immobiliser, autoalarm - budowa, działanie, diagnostyka

5

15.

Mulimetr (miernik uniwersalny), oscyloskop - wykorzystanie w diagnostyce systemów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

4

16.

Podstawy elektrotechniki

5

17.

Podstawy elektroniki

5

18.

Układ wspomagania układu kierowniczego

3

19.

Badanie i regulacja oświetlenia

3

20.

Badanie i ustawianie geometrii kół

4

21.

Budowa i badanie pneumatycznych układów hamulcowych

5

Opłaty

Cena: 15 zł / 1 godz. szkoleniaKOD KURSU : D-EiE

Nazwa kursu :Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznychw pojazdach samochodowych

Miejsce realizacji szkolenia:Szkolenie będzie realizowane w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie

Cel kursu:Celem kursu jest przyswojenie wiadomości z zakresu elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania za pomocą diagnoskopów i stołów probierczych urządzeń i układów elektrycznych i elektronicznych. Po zakończeniu kursu każdy z uczestników powinien samodzielnie za pomocą diagnoskopów i testerów i stołów probierczych zdiagnozować usterki związane z układami elektrycznymi i elektronicznymi.

3. Program kursu :

1.Instalacje elektryczne w pojazdach:

1.1.Obwody elektryczne w pojazdach,

1.2.Podstawowe elementy układów elektrycznych i elektronicznych,

1.3.Ocena stanu instalacji elektrycznych.

1.4.Diagnostyka sieci CAN w samochodach

2.Układy zasilania elektrycznego:

2.1.Ocena stanu akumulatorów

2.2.Ocena stanu prądnic i alternatorów

2.3.Ocena układu współpracy źródeł zasilania elektrycznego

3.Obwód rozruchu

3.1. Schemat układu rozruchu,

3.2. Typowe uszkodzenia rozruszników.

4. Układy zapłonowe:

4.1.Budowa elektronicznych układów zapłonowych,

4.2.Układy zapłonowe sterowane mikroprocesorowo.

4.3.Ocena układów zapłonowych

5. Diagnozowanie poprzez złącze OBD

5.1. Lokalizacja gniazd

5.2.Technika odczytu

5.3. Usuwanie usterek

6.Wyposażenie laboratorium

-Analizatory spalin OPUS 40,

-Diagnoskop BOSH FSA-560,

-Przyrządy do ustawiania świateł,

-Skanery diagnostyczne samochodu CARMAN Scan,

-Skanery diagnostyczne samochodu AUTOMEDICS Pro 10 Salus,

-Stoły probiercze

8.Nabyte umiejętności:

Uczestnicy zweryfikują swoje wiadomości teoretyczne związane z budową podzespołów i układów elektrycznych i elektronicznych. Uczestnicy poznają także typowe uszkodzenia tych układów oraz sposób weryfikacji i diagnostyki.

Nabędą także umiejętności praktyczne w zakresie:

8.1.Przeprowadzania diagnostyki obwodów elektrycznych. Ocena stanu technicznego sieci CAN a w szczególności jej sprawność bezpośrednio wpływającej na właściwą pracę wszystkich systemów w pojeździe, informacyjnych (diagnostycznych), czy tez systemów sterujących pracą silnika pojazdu oraz jego systemów bezpieczeństwa.

8.2.Weryfikacji elementów układów elektrycznych.

8.3.Badania elementów elektrycznych ( np. prądnic, rozrusznikiów, akumulator i.t.p na stołach probierczych.

9. Adresaci szkoleń

9.1. Pracownicy warsztatów samochodowych autoryzowanych i nieautoryzowanych

9.2.Obsługa pojazdów przemysłowych

9.3.Pracownicy firm spedycyjnych

9.4.Rzeczoznawcy

10.Certyfikat :

Po zakończeniu szkolenia każdy Uczestnik otrzyma imienny certyfikat zawierający program szkolenia oraz potwierdzający nabyte umiejętności.

Na życzenie wydajemy certyfikaty w języku angielskim i niemieckim.

11.Czas trwania kursu : 16 godzin

W systemie weekendowym –sobota + niedziela

W systemie tygodniowym wg ustalenia z uczestnikami kursu ( 3 spotkania po 5+5+6 godz. )

12.Grupy : 12 do 15 osób z podziałem na grupy laboratoryjne 4 do 5 osób

13.Cena kursu : 2980 zł.


KOD KURSU : DS-WB

Nazwa kursu : Diagnostyka układów zasilania benzyną

1.Miejsce realizacji szkolenia:Szkolenie będzie realizowane w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie.

2.Cel kursu:Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania informatycznych systemów w diagnostyce układów wtryskowych benzyną w silnikach pojazdów samochodowych.

3.Program kursu :

3.1.Podstawa działania urządzeń pomiarowych i wykonawczych systemów wtryskowych

3.2.Zasada działania systemów wtrysku benzyną

3.4.Diagnostyka systemów wtryskowych ( kompleksowa )Diagnostyka poszczególnych elementów pomiarowych i wykonawczych w systemach

3.5.Diagnostyka systemów wtryskowych benzyną z wykorzystaniem technik informatycznych

3.5.1.Wyposażenie laboratorium

3.5.2. Kody usterek

3.5.3. Obsługa systemów wtryskowych benzyną z wykorzystaniem technik komputerowych

4. Wyposażenie laboratorium

Diagnoskopy, testery, skanery

5.Nabyte umiejętności :

a)umiejętność przeprowadzania diagnostyki poszczególnych elementów układu zasilania

b)umiejętność przeprowadzenia kompleksowej diagnostyki systemów wtryskowych benzyną

c)umiejętność zastosowania technik komputerowych w diagnozowaniu systemów wtryskowych benzyną

6.Adresaci szkoleń:

6.1.Pracownicy warsztatów samochodowych autoryzowanych i nieautoryzowanych

6.2.Obsługa pojazdów przemysłowych

6.3.Pracownicy firm spedycyjnych

6.4.Rzeczoznawcy

7.Certyfikat :

Po zakończeniu szkolenia każdy Uczestnik otrzyma imienny certyfikat zawierający program szkolenia oraz potwierdzający nabyte umiejętności.

Na życzenie wydajemy certyfikaty w języku angielskim i niemieckim.

8.Czas trwania kursu : 16 godzin

W systemie weekendowym –sobota + niedziela

W systemie tygodniowym wg ustalenia z uczestnikami kursu ( 3 spotkania po 5+5+6 godz. )

9.Grupy : 12 do 15 osób z podziałem na grupy laboratoryjne 4 do 5 osób

10.Cena kursu: 2980 zł.


KOD KURSU : DS-SWON

Nazwa kursu : Diagnostyka układów zasilania olejem napędowym

1.Miejsce realizacji szkolenia:Szkolenie będzie realizowane w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie.

2.Cel kursu:Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania informatycznych systemów w diagnostyce układów wtryskowych ON w silnikach pojazdów samochodowych

3. Program kursu :

3.1.Podstawa działania urządzeń pomiarowych i wykonawczych systemów wtryskowych

3.2.Zasada działania systemów wtrysku ON

3.3.Diagnostyka systemów wtryskowych ( kompleksowa )

3.4.Diagnostyka poszczególnych elementów pomiarowych i wykonawczych w systemach

3.5.Diagnostyka systemów wtryskowych ON z wykorzystaniem technik informatycznych

3.5.1.Dane centralnych urządzeń sterujących

3.5.2.Kody usterek

3.5.3.Obsługa systemów wtryskowych ON z wykorzystaniem technik komputerowych

4.Wyposażenie laboratorium

4.1. Stoły probiercze EPS 815 i EPS 708 – zapewniają testowanie i generowanie IMA kodów

każdej generacji wtryskiwacze CR.

4.2. Diagnoskop

4.3. Tester

5.Nabyte umiejętności praktyczne:

a) umiejętność przeprowadzania diagnostyki poszczególnych elementów układu

b) umiejętność kompleksowej diagnostyki systemów wtryskowych ON

c) umiejętność stosowania technik komputerowych w diagnozowaniu systemów wtryskowych

6.Adresaci szkoleń:

6.1.Pracownicy warsztatów samochodowych autoryzowanych i nieautoryzowanych

6.2.Obsługa pojazdów przemysłowych

6.3.Pracownicy firm spedycyjnych

6.4.Rzeczoznawcy

7.Certyfikat :

Po zakończeniu szkolenia każdy Uczestnik otrzyma imienny certyfikat zawierający program szkolenia oraz potwierdzający nabyte umiejętności.

Na życzenie wydajemy certyfikaty w języku angielskim i niemieckim.

8.Czas trwania kursu : 16 godzin

W systemie weekendowym –sobota + niedziela

W systemie tygodniowym wg ustalenia z uczestnikami kursu ( 3 spotkania po 5+5+6 godz. )

9.Grupy: Grupa 12 do 15 osób. grupy laboratoryjne: 4-5 osób

10.Cena kursu : 2980 zł.